Firma

Podstawą naszego działania jest wiedza,informacja i kontakty.

Swoją misję realizujemy poprzez :

- promocję regionów, firm, produktów i usług na Ukrainie i w Polsce
- nawiązywanie bezpośrednich kontaktów
- organizowanie wizyt i pobytów na Ukrainie i w Polsce
- wykonywanie zadań zleconych, niezbędnych do realizacji celów biznesowych
- organizowanie konferencji , seminariów, misji gospodarczych.
- współpracę z przedstawicielami administracji na Ukrainie i w Polsce oraz organizacjami pozarządowymi.

Partnerzy:

Nomada

VOX

Nomada

VOX